طریق عشق

طریق عشق

فـــــــــــــراق آمد و از دیدگان، فروغ ربود اگر جفا نکند یار، دوستیش چه سود؟ طلوع صبح سعادت، فــرا رسد که شبش یگــــانه یـــــار، به خلوت بداد اذن ورود

پنجشنبه, آذر 22, 1397 11:30
شرح پریشانی

شرح پریشانی

درد خـــــــواهم، دوا نمی‏خــــــواهم غصّـــه خواهـــم، نوا نمی‏خواهم عـــــاشقم، عــــــاشقم، مریض توام زیـن مرض، من شفا نمی‏خواهم

یکشنبه, آذر 18, 1397 10:56
شبِ وصل

شبِ وصل

یــــک امشبــــی که در آغوش مـــــاه تابانم ز هر چه در دو جهان است، روی گردانم بگیـــــر دامن خورشید را دمــــــی، ای صبح کــــه مــه نهاده سر خویش را به دامانم

شنبه, آذر 17, 1397 10:55
سرود عشق

سرود عشق

بهــــــــــــار آمــــــــد و گلـــزار، نور باران شد چمـــــــــن ز عشق رُخ یار، لاله افشــان شد ســـــرود عشق ز مـــــرغان بوستان بشنو! جــــــمال یار ز گلبــــرگِ سبز، تابـــــــــان شد

پنجشنبه, آذر 15, 1397 10:52
سرّ عشق

سرّ عشق

مـــــــا ز دلبستگی حیله گران، بی‏خبریم از پــــــریشانی صاحبنظران، بی‏خبریم عــــــــــاقلان از سر سودایی ما بی‏خبرند ما ز بیهــــــودگی هوشوران بی‏خبریم

سه شنبه, آذر 13, 1397 10:50
سخن دل

سخن دل

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پیداست بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پیداست نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن ایــــن سخن، از دل سنگش پیداست

شنبه, آذر 10, 1397 10:46
سبوی عاشقان

سبوی عاشقان

بــــــرخیز مطربا، که طرب آرزوی ماست چشم خــــرابِ یارِ وفــــــــــادار سوی ماست دیـــــوانگی عاشق خوبان، ز باده است مستی عاشقـــــــــان خدا، از سبوی ماست

پنجشنبه, آذر 08, 1397 10:44
سبوی دوست

سبوی دوست

عمری گذشت و راه نبردم به کـوی دوست مجلس تمــــــــام گشت و نـــــدیدیــم روی دوست گــــلشن معطّــــــــر است سراپا ز بوی یار گشتیم هــــرکجــــــــــــــا، نشنیدیــم بــوی دوست

چهارشنبه, آذر 07, 1397 10:43
سایه لطف

سایه لطف

بــوی گل آید از چمن، گویی که یار آنجا بود در بـــــــاغ جشنی دلپسند از یـــــــاد او، بر پا بود بـــر هر دیاری بگذری، بر هر گروهی بنگری با صــــــد زبان، با صد بیان، در ذکـــــر او غوغــا بود

سه شنبه, آذر 06, 1397 10:42
سایه عشق

سایه عشق

بـــی هــــــوای دوست، ای جان دلم، جــانی ندارم دردمنـــدم، عــــاشقم بی دوست، درمانی ندارم آتشـــــی از عشق در جانم فکندی، خـــوش فکندی مـــن کــــه جـــــز عشق تو آغازی و پایانی ندارم

دوشنبه, آذر 05, 1397 10:40
سایه سرو

سایه سرو

ابـــــــرو و مژّه او تیر و کمان است هنوز طرّه گیسوی او عطر فشان است هنوز مـــــا به سوداگری خویش، روانیم همه او به دلبردگی خویش روان است هنوز

یکشنبه, آذر 04, 1397 10:39
ساغر فنا

ساغر فنا

تـــا در جهــــــان بــــــود اثر، از جــــای پای تو تا نغمــــه‏ای بــــود به فلک، از ندای تو تا ساغر است و مستی و میخوارگی و عشق تا مسجد است و بتکـده و دیر، جای تو

شنبه, آذر 03, 1397 10:38
راز گشایی

راز گشایی

بس کــــن این یــاوه سرایی، بس کن تــا به کی خویش ستایی، بس کن مخلصـــــــــان لــب به سخن وا نـکنند بـــــرکَن ایـــن ثوبِ ریایی، بس کن

چهارشنبه, آبان 30, 1397 10:30
صاحب درد

صاحب درد

مــــا زاده عشقیم و فــــــــــزاینده دردیم بــــــــا مدّعیِ عاکفِ مسجد، به نبردیم با مـــــــــدعیان، در طلبش عهد نبستیم با بــــــــی‏خبران، ســازش بیهوده نکردیم

سه شنبه, آبان 29, 1397 11:26
رخ خورشید

رخ خورشید

عیب از ما است، اگر دوست ز ما مستور است دیده بگشای کـــــه بینی همــه عالم طور است لاف کـــم زن کـــــــــه نبیند رخ خـورشید جهان چشــم خفــاش کـــــه از دیدن نــوری کور است

شنبه, آبان 26, 1397 10:24
روز وصل

روز وصل

غم مخور، ایّام هجران رو به‏پایان می‏رود این خمـــاری از سر ما مــــی‏گساران می رود پــــرده را از روی ماه خویش، بالا می‏زند غمزه را سر می‏دهد، غم از دل و جان می‏رود

جمعه, آبان 25, 1397 10:23
دریای عشق

دریای عشق

افسانه جهــــان، دل دیوانه من است در شمع عشق سوخته، پروانه من است گیسوی یــار، دام دل عاشقان اوست خــــــال سیاه پشت لبش دانه من است

دوشنبه, آبان 21, 1397 10:14
خرقه تزویر

خرقه تزویر

مـــــــــــاییم و یکی خرقه تزویر و دگر هیچ در دام ریـــــــــــا، بسته به زنجیر و دگر هیچ خودبینی و خودخواهی و خودکامگی نفس جان را چو "روان" کــــرده زمینگیر و دگر هیچ

پنجشنبه, آبان 17, 1397 10:4
دیار دلدار

دیار دلدار

کــــور کورانه به میخانه مرو، ای هشیار خـــانه عشق بــــود، جــــــامه تزویر برآر عـاشقانند در آن خانه، همه بی سر و پا سروپـــــایی اگرت هست، در آن پانگذار

دوشنبه, آبان 14, 1397 10:6
حُسن ختام

حُسن ختام

الا یا ایها الساقی! ز مـــی پُر ســــاز جامم را که از جـــانم فــــرو ریزد، هوای ننگ و نامم را از آن می ریز در جـــامم کــه جانم را فنا سازد برون سازد ز هستی، هسته نیرنگ و دامم را

جمعه, آبان 11, 1397 9:59
جام جم

جام جم

بــــــا گلرخان بگویید ما را به خود پذیرند از عــــــــــاشقان بیدل، همواره دست گیرند دردی است در دلِ ما، درمان نمی پذیرد دستی به عاشقان ده، کـز شوقِ دل بمیرند

شنبه, آبان 05, 1397 9:45
جامِ ازل

جامِ ازل

مــــــازاده عشقیم و پســــرخـــوانده جامیم در مستی و جــــــانبازی دلدار تمامیم دلـــــــداده میخــــــــــانه و قــــربانی شربیم در بارگــــــه پیرمغان، پیــــــــر غلامیم

پنجشنبه, آبان 03, 1397 9:42
با که گویم

با که گویم

بــــا کــــــه گویم غم دیوانگی خود، جز یار؟ از که جویم ره میخــانه، به غیر از دلدار؟ سرّ عشق است که جز دوست نداند دیگر مــی‏نگنجد غم هجـــران وی، اندر گفتار

دوشنبه, مهر 30, 1397 9:33
آیینه جان

آیینه جان

بــــــر در میکــــــــــــده بگذشته ز جان، آمده‏ام پشت پایی زده بر هر دو جهان، آمده‏ام جــــــــان که آیینه هستی است در اقلیم وجود بـــر زده سنگ به آیینـــه جــان، آمده‏ام

چهارشنبه, مهر 25, 1397 9:25
 خورشید جهان

خورشید جهان

بیدار شو ای یار، از این خواب گران بنگر رخ دوست را به هر ذرّه عیان تا خوابی، در خودیّ خود پنهانی خورشید جهان بُوَد ز چشم تو نهان

جمعه, مهر 20, 1397 11:7
صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4

برنامه ها و فعالیتها


جشنواره و همایشهای ادبی

-----------------------------------

جشنواره فیلم و فیلمنامه

-----------------------------------

جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی

-----------------------------------

جشنواره عکس

-----------------------------------

جشنواره و همایشهای هنرهای تجسمی

-----------------------------------

آموزش مجازی اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

نشستهای تخصصی تبیین اندیشه امام خمینی(س)

-----------------------------------

-----------------------------------

نمایشگاههای فرهنگی 

-----------------------------------

دیدارها و بازدید ها

-----------------------------------

مناسبتها و بزرگداشتها

-----------------------------------